Featured

LinkedIn Publications
Links page Email me Personal info
In het Nederlands

A main theme in my research and practical interests is empowerment: frames that stimulate people to take control. Broadly throughout my career I have been engaged in two subject areas:
1) working life, technology and organizations.
2) housing and the built environment.
The focus has been studying opportunities and possible contradictions, drawing out practical lessons, and debunking misleading discourse.


Empowerment, te vertalen als “het stimuleren dat mensen hun eigen lot in eigen hand nemen”, is het overkoepelende thema in mijn onderzoek. Ook met de praktische kant hiervan houd ik mij graag bezig. Al heel lang heb ik mij gericht op twee terreinen:
1) werk, organisatie en technologie.
2) wonen en de gebouwde omgeving.
De inzet was steeds te onderzoeken waar kansen liggen, eventuele tegenspraken bloot te leggen, lessen voor de praktijk te verzamelen, en kritisch te kijken naar misleidende verhalen hierover.

De meeste publicaties zijn in het Engels. Voor de Nederlandstalige publicaties klik hier.