Nederlandstalige publicaties

Pruijt, H. (2018) Kraken en privatisering van de woningnood. Een vergelijking tussen New York en Amsterdam. Trespass Journal 2(1) 52-70. Open Access
Pruijt, H. (2011) Het lot zelf in handen nemen. Empowerment in beweging. Kritiek, Jaarboek voor socialistische discussie en analyse 4, 61-74. open access
Pruijt, H. (2009) Kraken in Europa. Kritiek, Jaarboek voor socialistische discussie en analyse 2, Amsterdam: Aksant, pp. 78-107. open access
Pruijt, H. (2000). Arbeid en macht: vooruit naar het verleden? Een scenario en zijn consequenties. In: P. B. Lehning (Ed.), De beleidsagenda 2000. Strijdpunten op het breukvlak van twee eeuwen (pp. 235-248), Bussum: Coutinho. open access
Pruijt, H. (2000) “Internationale herstructurering, baanonzekerheid en werknemersparticipatie: een case uit de chemische industrie. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken. 16(2) 176-190. open access
Pruijt, H. (1994). Speelruimte voor Organisatievernieuwers is Belangrijker dan een Ragfijn Ontwerp. In J. F. den Hertog & J. J. Ramondt (Eds.), Competente Vernieuwers. Een proeve van het TAO-programma (pp. 41-46), Maastricht: MERIT.
Pruijt, H. (1992) Anti-Taylorisme in Zweden. Tijdschrift voor Politieke Ekonomie. 14(3) 12-36. open access
Pruijt, H. (1985) Cityvorming gekraakt? Invloed van actiegroepen op de stedelijke planning in Amsterdam. Agora. 1(4) 4—5 open access